Sunday, May 18, 2014

ဧရာ၀တီတိုင္း ပုသိမ္ ျမိဳ႔ တြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းေပးစဥ္

အလုပ္သမားအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင္႔ ၂၀၁၁ ဥပေဒ နွင့္ ၂၀၁၂ အျငင္းပြါးမွဳေျဖရွင္းေရးဥပေဒ FOA နွင့္ ILS အား ပုသိမ္ျမိဳ႔ရွိ ပညာပါရမီေက်ာင္းတြင္ ILO ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္သင္ႀကားခဲ့သည္။

No comments: